Helpt organisaties succesvol te zijn door het strategisch inzetten van leren en ontwikkelen

Learning &

Developmentstrategie

Samen komen tot de beste leeroplossing

Hoe groot is je budget voor opleidingen en hoeveel daarvan draagt daadwerkelijk bij aan de organisatiedoelstellingen?

Is er een visie en strategie voor leren en ontwikkelen of hangt het er maar net van af wat de medewerker en leidinggevende als passend zien?

Bij hapsnap investeringen in (externe) trainingen en opleidingen is het maar de vraag of dit het gewenste effect sorteert. En hoe duurzaam het is. Terwijl uit onderzoek blijkt hoeveel een slimme learning & developmentstrategie kan bijdragen aan medewerkerstevredenheid, onderscheidend vermogen èn effectiviteit van de organisatie.

Duurzame investering

Strategisch advies

Wil je duurzaam effect van je investeringen in leren en ontwikkelen, dan is het van belang om een heldere learning & developmentstrategie te ontwikkelen en uit te voeren. Ik help je er graag bij.

E

Onderscheidende en effectieve strategie voor leren en ontwikkelen

E

Ontwikkeld in samenwerking met jou als opdrachtgever, medewerkers en andere betrokkenen

E

State of the art expertise van de beste manieren van leren en leervormen

E

Kort, bondig en prettig leesbaar advies met concrete aanbevelingen

E

Ik implementeer de strategie desgewenst, in samenwerking en samenspraak

E
Kosten vertalen zich terug in duurzaam, effectief en attractief opleidingsbeleid

Ervaringen van opdrachtgevers

Wat een sterke persoonlijkheid is Inge. Iemand die consequent is in haar hele doen en laten. Nooit overdreven, altijd goed voorbereid en weloverwogen. Inhoudelijk is Inge ijzersterk. Ze weet waar ze over praat. Wat ik zeer waardeer in Inge is dat ze deze eigenschappen combineert met een pragmatische aanpak. Uiteindelijk telt het resultaat.

Martijn Bosman, L&D specialist bij Aviko

Het succes van

Implementatie

Als HRD-adviseur vertaal ik het organisatiebeleid naar organisatie-ontwikkelingsbeleid en -strategie. Of de strategie slaagt, staat of valt met de uitvoering. Ik ontwikkel niet alleen de strategie, maar voer het ook graag uit. 
Learning & developmentbeleid moet gaan leven in de organisatie; je wilt dat medewerkers zich betrokken voelen en weten wat de mogelijkheden zijn.
Mijn uitgangpunt: aansluiten bij wat nodig is en het plan stapsgewijs neerzetten. Steeds in afstemming met jou als opdrachtgever en medewerkers in de organisatie. Daarbij komt mijn achtergrond in communicatie goed van pas.

Ontwerp trainingen

Soms is een training de beste manier om vaardigheden aan te leren. Je wilt wel dat de training goed aansluit op de vraag, op wat nodig is. Ik bespreek de aanleiding voor een trainingsverzoek altijd zorgvuldig door met jou als opdrachtgever en eventueel andere betrokkenen. Als een training de beste interventie is, ontwerp ik vervolgens een training op maat. Zodat je optimaal rendement ziet van jouw investering. Ik denk met je mee over de geschikte trainer, trainen samen met een interne medewerker is ook mogelijk.

 

E

Meest recente kennis van learning & development in huis

E

Adviseur met ruim 20 jaar ervaring

E

Snel inzicht in mensen en materie

E

Overtuigende gesprekspartner voor directie en medewerkers

E

Sterk in communicatie, met alle lagen van de organisatie

E

Betrokken, zorgvuldig en betrouwbaar

Ontdek welke kansen er liggen voor jouw organisatie op het gebied van leren en ontwikkelen.

In een gratis adviesgesprek laat ik je de kansen zien voor jouw organisatie. Plan deze direct bij me in.

OntwikkelINGE learning & development | Learning & developmentspecialist
Willem van Kleefweg 7 | 6861 CA Oosterbeek
06-51703167 | inge@ontwikkelinge.nl

Algemene voorwaarden | Privacyverklaring 

BTW nr NL001416151B29 | KvK 66469090