Helpt organisaties succesvol te zijn door het strategisch inzetten van leren en ontwikkelen

Facilitator

Voor sessies met energie en inspiratie

Waardevolle inbreng, bruikbare output

“Niet wéér een praatsessie”…hoor je die reactie wel eens?

Niet alle medewerkers zijn te porren voor een sessie. Omdat steeds dezelfde mensen aan het woord zijn, omdat de opzet saai is, niemand luistert naar de ander of de setting niet veilig genoeg voelt. Dat kan anders!
Er zijn zo veel mogelijkheden voor het creëren van een inspirerende sessie. Ik kies de meest passende werkvormen en stem af op wat er in het moment nodig is. Ik draag zorg voor de voorbereiding en agenda, het groepsproces en de sfeer in de groep en het begeleiden van de besluitvorming.

Waardevolle input

van iedereen

Als je een dialoogsessie, brainstorm of visieontwikkelingsbijeenkomst organiseert wil je een inspirerende sessie met betrokken medewerkers, met waardevolle inbreng van de deelnemers en vooral ook bruikbare output: een oplossing, een gedragen visie, of nieuw beleid. Het is een gemiste kans als er weinig uit een sessie komt, of als niet iedereen de ruimte voelt om eigen inbreng te geven.

Ik zorg voor inspirerende, effectieve sessies waarin iedere deelnemer de ruimte krijgt om bij te dragen.

E

Ervaren trainer en facilitator

E

Gestructureerde procesbewaker en mild confronterende katalysator

E

Kennis van effectieve werkvormen, toegespitst op de specifieke setting

E

Bruikbare output die goed is te vertalen naar concrete acties en of resultaten

Ervaringen van opdrachtgevers

Je komt maar zelden een trainer tegen die echt in contact staat met de deelnemers. Inge maakt gemakkelijk contact en voelt goed aan wat er in de groep leeft. Ze speelt hier op in en heeft aandacht voor zowel de collectieve leerbehoefte als voor die van het individu. Zo brengt zij de deelnemers op een positieve en inspirerende manier tot leren, en dat is wat een goede trainer doet.

Timothy Druiventak, Instructeur Aviation Security, Koninklijke Marechaussee

In verbinding

met elkaar

Ruimte geven aan de ander en verbinding maken met de groep zorgen voor een veilige leeromgeving. Dan is er ruimte voor plezier en creativiteit. Daarom zorg ik ervoor dat de deelnemers en ik elkaar ruimte geven voor eigen meningen en opvattingen. Dat bevordert een klimaat waarin iedereen durft te leren en fouten durft te maken. En daarbij is er aandacht voor luchtigheid en plezier.

 

Ontdek welke kansen er liggen voor jouw organisatie op het gebied van leren en ontwikkelen.

In een gratis adviesgesprek laat ik je de kansen zien voor jouw organisatie. Plan deze direct bij me in.

OntwikkelINGE learning & development | Learning & developmentspecialist
Willem van Kleefweg 7 | 6861 CA Oosterbeek
06-51703167 | inge@ontwikkelinge.nl

Algemene voorwaarden | Privacyverklaring 

BTW nr NL001416151B29 | KvK 66469090