Fantaseer de goede kant op las ik laatst in een blog. Het pakte me meteen in deze rare Coronatijd waarin we een deel van onze vrijheid moeten inleveren, gedwongen thuiswerken als het kan, het sociale dier in ons moeten temmen, ons zorgen maken om de mensen die ziek worden, verdriet hebben over mensen die overlijden en waarin we hopen dat Corona aan de deur van zoveel mogelijk mensen voorbij gaat.

Deze uitspraak van succesvol ondernemer Femke Hogema raakte me. Het gaat om het kijken naar de goede dingen. Ook in een heftige tijd als deze. Want wat zie ik ook?

1. Saamhorigheid

2. Lerend vermogen

3. Aanpassingsvermogen

Samen de schouders eronder is het geluid dat je overal hoort. Muzikanten spelen in de tuin van verzorgingshuizen zodat onze ouderen afleiding hebben. We applaudisseren en masse voor onze helden van de zorg. Bezoekers van culturele instellingen doneren hun kaartje in plaats van geld terug te vragen. Studenten die nu geen horecabijbaan hebben, gaan gratis eindexamenleerlingen helpen bij hun examenvoorbereidingen. Er zijn voor elkaar en elkaar helpen.

Organisaties leren verschrikkelijk snel. Het lerend vermogen is enorm. Neem de scholen die in een week tijd hun leerlingen online les geven in plaats van het bekende traditionele onderwijs. Of alle teamoverleggen die opeens in ZOOM, Teams, LifeSize of andere online programma’s plaatsvinden. We proberen gewoon. En al doende leert men een hele hoop.

Nu de nood hoog is, blijken organisaties en medewerkers in staat om zich aan te passen aan de omstandigheden en pakken daarbij de rol die hen het beste past in de gegeven context. Het sterrenrestaurant gaat bezorgen aan huis mét indekinstructies 😊, de lingeriezaak laat passen aan huis, de kleuterjuf skypet met haar kleutertjes.

De Coronacrisis stelt organisaties nu flink op de proef. Wat moeten zij doen om hun diensten te kunnen blijven leveren, hoe kunnen ze het financiële hoofd boven water houden? Organisaties die hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van hun medewerkers, profiteren daar nu van. Zij hebben medewerkers die aanpassingsvermogen hebben, experimenteren, innoveren en samenwerken. Daarom zullen ze beter in staat zijn tot de koerswijziging die deze crisis vraagt.

Ik hoop dat we na de Coronacrisis deze punten kunnen gaan vasthouden.

Fantaseer de goede kant op: blijven we in staat en bereid om samen te leren en ons aan te passen aan nieuwe omstandigheden? Blijven de lerende mensen en organisaties bestaan, ook als de nood minder hoog is? Wat zou dat mooi zijn!